29 dec [qty_dyk] kommunala hallar och planer erbjuds för olika typer av idrott