29 dec [qty_dyk] nya företag startades i kommunen förra året