29 dec [qty_dyk] ton avfall hanteras av kommunen varje år Varje år hanterar kommunen x ton avfall